Menu
 
 
 
Strona główna | Informacje o projekcie
 


 
 
 
 


 
Projekt „Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby  Innowacyjnej Gospodarki”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

 Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki


Informacje o projekcie

Numer projektu: POIG. 02.01.00-02-097/09
Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Priorytet II:  Infrastruktura strefy B+R
Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym


Całkowity koszt realizacji projektu: 105 058 135,36 zł.

Wysokość dofinansowania wynosi: 89 784 090,41 zł, stanowiąc łącznie 100% wartości wydatków kwalifikowanych projektu, z tego:

    85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
    15% z budżet państwa (dotacja celowa).
 

Termin realizacji: II kwartał 2007 r. - II kwartał 2015 r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie: 02.06.2010 r.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę i wyposażenie środowiskowego obiektu przeznaczonego do pełnienia funkcji informacyjnej i naukowo-badawczej, w oparciu o silnie rozbudowaną nowoczesną infrastrukturę informatyczną oraz najnowsze technologie e-medialne. Planowane są następujące zespoły pomieszczeń:
   

Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowo-Technicznej, którego celem jest stworzenie optymalnych warunków dla przepływu myśli naukowej w cyfrowej przestrzeni. W ramach Centrum planowane są między innymi: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej, Regionalny Punkt Informacji Normalizacyjnej, Biuro Informacji o Nowych Technologiach (BINT),
   

Laboratoria komputeryzacji i przetwarzania danych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego
   

Zespół Laboratoriów naukowo-badawczych: Laboratorium baz i hurtowni danych, Laboratorium ekstrakcji i gromadzenia wiedzy, Laboratorium dostępu zdalnego do cyfrowych zasobów bibliotecznych, Laboratorium ochrony i bezpieczeństwa repozytoriów cyfrowych, Laboratorium jakości użytkowej systemów informacyjnych, Laboratorium eksploracji i analizy zasobów cyfrowych, Laboratorium technik e-nauczania, Laboratorium Systemów Zorientowanych na Usługi, Laboratorium multimedialne badawczo - rozwojowe, Laboratorium tyfloinformatyczne badające możliwości przystosowania percepcji wiedzy technicznej dla osób niewidzących i niedowidzących.


Całość stanowi kompleks informacyjno-naukowo-badawczy wspierający swoimi zasobami zarówno prowadzenie badań naukowych o charakterze aplikacyjnym w ośrodkach akademickich, jak i wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach i innych jednostkach gospodarczych.Teren przeznaczony pod budowę Biblioteki znajduje się w centralnej części kampusu głównego Politechniki Wrocławskiej. Budynek usytuowany będzie na tyłach budynków istniejących D-1 i D-2, przy Osi Profesorów biegnącej od Osi Grunwaldzkiej i Pomnika Profesorów Lwowskich do Kompleksu Dydaktycznego PWr „Zintegrowane Centrum Studenckie", usytuowanego przy Wybrzeżu Wyspiańskiego.

Dotacje na innowacje
 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty