Menu
 
 
 
Strona główna | Informacje o projekcie
 

 

Projekt „Przebudowa budynku B1 w kompleksie gmachów Politechniki Wrocławskiej wraz z unowocześnieniem infrastruktury dydaktycznej budynków B1 i B2”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 

Przebudowa budynku B1 w kompleksie gmachów Politechniki Wrocławskiej wraz z unowocześnieniem infrastruktury dydaktycznej budynków B1 i B2


Numer projektu:
POIS.13.01.00-00-061/08
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego


Całkowity koszt realizacji projektu: 44 741 255,20 zł
Dotacja z Unii Europejskiej: 38 030 066,92 zł


Termin realizacji: IV kwartał 2010 r. - II kwartał 2014 r.


W ramach projektu przebudowana zostanie infrastruktura dydaktyczna budynku B-1, a część powierzchni dotychczas przeznaczonej na infrastrukturę towarzyszącą będzie na nowo zagospodarowana na cele dydaktyczne. Przebudowa budynku ma na celu unowocześnienie infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz podwyższenie jakości kształcenia odbywającego się w tym budynku. Realizacja projektu podyktowana jest więc przede wszystkim potrzebą zwiększenia efektywności kształcenia na priorytetowych kierunkach a jej rezultatem będzie wzrost jakości i innowacyjności prowadzonych badań, wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Projekt stanowi jedną z odpowiedzi Uczelni na potrzeby rynku, który zgłasza zapotrzebowanie na specjalistów z dziedzin ścisłych. Projekt wspiera infrastrukturę i wyposażenie służące kształceniu kadry inżynierskiej na studiach I, II i III stopnia procesu bolońskiego, na priorytetowych kierunkach, tj.:

  • automatyka i robotyka
  • inżynieria materiałowa 
  • technologia chemiczna 
  • informatyka.

 

W przygotowanych i wyposażonych w ramach projektu salach i laboratoriach prowadzone będą zajęcia dydaktyczne znajdujące się w programach studiów I i II stopnia. Studenci uzyskają możliwość prowadzenia badań naukowych i realizowania prac dyplomowych w tematach skorelowanych z programami badawczymi realizowanymi przez nauczycieli akademickich. Przewiduje się, że w nowych laboratoriach znajdą swoje miejsce doktoranci podczas odbywania studiów III stopnia i będą mogli wykorzystać znajdującą się tam aparaturę badawczą do prowadzenia kolejnego etapu dydaktycznego.


W ramach projektu niwelowane będą bariery w dostępie do infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. W szczególności przebudowany zostanie dźwig osobowy oraz powstanie drugi dźwig osobowy. Ponadto wejścia do budynku zostaną przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty