Menu
 
 
 
Strona główna | Projekty inwestycyjne | Technopolis
 

Projekt „Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne ‘TECHNOPOLIS’ we Wrocławiu”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska  

 

Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne TECHNOPOLIS we Wrocławiu

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie, budowę i wyposażenie dwóch nowoczesnych obiektów o funkcji dydaktyczno-naukowo-laboratoryjnej, w których będzie prowadzone kształcenie studentów w strategicznych obszarach gospodarki, tj.: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka.
Budynek Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych powstanie przy ul. Z.Janiszewskiego, natomiast Centrum Edukacyjno – Technologicznego zostanie wybudowane przy ul. Długiej we Wrocławiu. Prace budowlane rozpoczną się w 2010 r., zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec września 2012 r.
W obiektach będą znajdowały się nowoczesne sale wykładowe i seminaryjne, zespoły laboratoriów, pomieszczenia dydaktyczne, unikalne w skali kraju pomieszczenie o kontrolowanych parametrach środowiskowych, tzw. clean room oraz komora akustyczna. Projekt umożliwi realizację zaplanowanego programu studiów i zapewni studentom, doktorantom i pracownikom dydaktycznym Wydziału Elektroniki (W-4) oraz Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (W-12) Politechniki Wrocławskiej dostęp do najnowocześniejszych technologii i aparatury. Budynki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a odpowiednia infrastruktura umożliwi realizację procesu kształcenia na odległość.
Dzięki inwestycji Politechnika Wrocławska będzie dysponowała nowoczesną aparaturą, pomieszczeniami laboratoryjnymi na światowym poziomie, umożliwiając prowadzenie interdyscyplinarnych prac magisterskich i doktorskich także w ramach ogólnopolskich i europejskich programów mobilności studentów i doktorantów.

 

 

Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych
STUDIO A+R Wojciech Jarząbek i Partnerzy s.c.

 

Technopolis ul. Janiszewskiego         

 

Centrum Edukacyjno-Technologiczne
Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Inżynieryjne PREDOM Sp. z o.o.

 

         


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty